Ontdek topdeals vergelijk nu en bespaar
sterren

Disclaimer

Disclaimer van Voordeligkopenonline.nl Op deze pagina vindt u de disclaimer van Voordeligkopenonline.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Voordeligkopenonline.nl. Hierin wordt aangegeven onder welke voorwaarden de informatie op onze website wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom De informatie op deze website is gratis te gebruiken, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Het intellectueel eigendom berust bij Voordeligkopenonline.nl en het is niet toegestaan om tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voordeligkopenonline.nl.

Geen garantie op juistheid De prijzen die op onze website staan, worden zo zorgvuldig mogelijk weergegeven. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Voordeligkopenonline.nl te mogen claimen of te veronderstellen. Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Voordeligkopenonline.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige free bot traffic staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen Indien deze disclaimer wijzigt, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Voordeligkopenonline.nl op deze pagina.

Voordelig kopen
Logo